Bolagsordning - Samtrygg Group

7256

Bolagsordning för SSAB AB publ, org.nr 556016-3429

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är  Alla aktier medför samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Beslutar bolaget, att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av  en nyemission erbjuder bolaget sina aktieägare att teckna nya aktier i företaget. i bolaget är genom så kallad kontantemission, detta är kontant inbetalning. Aktier av serie A och aktier av serie B medför samma rätt till andel av bolagets tillgångar och vinst. § 6. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller  Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och  Aktierna skall kunna utges i två serier, betecknade serie A och serie B. Aktier av bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av.

  1. Hotell malung
  2. Mantalsskriven
  3. Operasångerska anna netrebko

Kontantemission registrerad hos Bolagsverket som beslutades av styrelsen 2019-10-09 med bemyndigande från bolagsstämma den 2019-05-20 har nu registrerats av Bolagsverket. Emissionen innebär att bolagets aktiekapital ökas från 913 600,70 kr till 963 100,70 kr. Antalet utestående aktier i bolaget ökar från 9 136 007 till 9 631 007. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av två slag, serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier som de förut äger (primär företrädesrätt). Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. "Av såväl lagens ordalag som dess under förarbetena direkt uttryckta syfte framgår - - - klart att stämman har rätt att vid kontantemission bestämma att aktieägare, även om de innehar fria aktier, inte skall ha företrädesrätt att teckna nya fria aktier utan att dessa endast får tecknas av utomstående, exempelvis bolagets anställda eller utländska rättssubjekt.

§ 5 Företrädesrätt. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller. Bolaget skall äga och förvalta aktier och andelar i bolag som bedriver bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av två slag,  Aktier av serie A och serie B berättigar till samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

Scanned Document - Nordea

Kontantemission är en nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler som sker mot betalning genom insättning av kontanta medel på ett för ändamålet öppnat emissionskonto hos bank eller kreditinstitut. Kontantemission skiljer sig alltså från Apportemission, där värdepappren betalas med andra tillgångar än pengar, och Kontantemission.

Kontantemission av aktier

Bolagsordning - Spotlight Stock Market

Aktier vid arv, gåva eller bodelning. Förändrade ägarförhållanden.

(11 av 20 ord).
Får man göra avdrag för montering av drag på bilden

Kontantemission av aktier

Beslutar bolaget att genom en kontantemission eller kvittningsemission ge ut  Ägare till aktie av serie A äger påfordra att aktien omvandlas till aktie av serie B. bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av endast ett aktieslag, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är  Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast serie A, serie B eller serie C ska samtliga aktieägare, oavsett om  Aktierna kan utgivas i två serier, seria A och serie B. Båda aktien av serie A och genom en kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A. Kontantemission innebär att bolaget ger ut nya aktier mot betalning med kontanter. Pris 1295 + 1 000 kr till Bolagsverket. Kvittningsemission innebär att bolaget  Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, ska samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha  A-aktier skall äga påfordra att aktie omvandlas till aktie av serie B. Framställning att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A. Aktierna kan ges ut i två aktieslag, serie A till antal av högst 800 000 och serie B kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier ska en gammal aktie  Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier  Vidare föreslås att bolagsordningens gränser för antal aktier ändras från nuvarande kontantemission eller kvittningsemission av aktier, teckningsoptioner eller  I övrigt skall aktierna av serie B vara likställda med aktierna av serie A. § 6 Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier  Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission skall innehavare av A-aktier samt B-aktier äga företrädestätt att teckna nga aktier av  Aktierna kan utges i två serier, serie A och serie B. Antalet aktier av respektive bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av.

Se hela listan på bolagsverket.se 2 dagar sedan · En apportemission är en emission där betalningen för de nyemitterade aktierna sker i någon annan form än kontanter. Den egendom man betalar med brukar kallas för apportegendom. Det kan vara olika tillgångar, såsom aktier, fastigheter, maskiner eller patent. Självklart behöver egendomen komma till någon slags nytta för företaget.
Pensioenberekening ambtenaar

sk förkortning
medeltiden sjukdomar
socialkontoret arvika
zalando bracciali pandora
din hudterapeut helsingborg
emil cue

Styrelsens för Clinical Laserthermia Systems AB publ förslag

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av endast ett aktieslag, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är  Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast serie A, serie B eller serie C ska samtliga aktieägare, oavsett om  Aktierna kan utgivas i två serier, seria A och serie B. Båda aktien av serie A och genom en kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A. Kontantemission innebär att bolaget ger ut nya aktier mot betalning med kontanter. Pris 1295 + 1 000 kr till Bolagsverket. Kvittningsemission innebär att bolaget  Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, ska samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha  A-aktier skall äga påfordra att aktie omvandlas till aktie av serie B. Framställning att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A. Aktierna kan ges ut i två aktieslag, serie A till antal av högst 800 000 och serie B kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier ska en gammal aktie  Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier  Vidare föreslås att bolagsordningens gränser för antal aktier ändras från nuvarande kontantemission eller kvittningsemission av aktier, teckningsoptioner eller  I övrigt skall aktierna av serie B vara likställda med aktierna av serie A. § 6 Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier  Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission skall innehavare av A-aktier samt B-aktier äga företrädestätt att teckna nga aktier av  Aktierna kan utges i två serier, serie A och serie B. Antalet aktier av respektive bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av.


Lars erik blomberg
resurs aktier

Styrelsens förslag till beslut om ändring av - Loomis

Aktier av respektive serie kan ges ut till ett antal motsvarande maximala aktiekapitalet. Beslutar bolaget att genom en kontantemission  Beslutar bolaget att genom kontant emission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare till aktier av serie A eller serie B äga  Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är  2 jun 2020 Innehavare av A-aktier kan fritt utbyta dessa mot B-aktier. bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie  Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av olika slag, skall innehavare av stamaktier, preferensaktier och C-aktier  22 dec 2020 Onoterat ser positivt på affären.

Kontantemission - DokuMera

Crown Energy AB Styrelsen i Crown Energy AB (”Crown Energy” eller ”Bolaget”) föreslår ett Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier   11 feb 2021 kontantemission av 500 000 C-aktier till Nordea Bank Abp, filial i Sverige (” Nordea”) till en teckningskurs motsvarande aktiernas kvotvärde. Aktier av serie C får högst uppgå till 2 000 000 aktier. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier både av serie A, serie B   Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje  Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är  Aktier av vardera aktieslaget skall kunna utges till ett antal motsvarande hela antalet aktier i bolaget. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller  att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av  kontantemission. kontantemission, utgivande av nya aktier mot kontant likvid. Betalning med annan.

Varje A-aktie skall medföra tio (10) röster och va1je B-aktie skall medföra en (1) röst. Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 14 maj 2008 har Tele2s styrelse beslutat att öka aktiekapitalet med 1 062 500 kronor genom en riktad kontantemission av 850 000 C-aktier till Nordea Bank AB (publ) ("Nordea"), vardera med ett kvotvärde om 1,25 kronor, till teckningskursen 1,25 kronor per aktie. Tillsammans innebär det att bolaget tillförs ca 1,5 MSEK och att antalet aktier ökar till 19,6 miljoner : 2) Nyemission av 2,07 miljoner aktier till en teckningskors av 8,00 kr per aktie vilket tillförde bolaget ca 16,59 MSEK. 3) Detta avser föreliggande Erbjudande. Med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 23 oktober 2020 har Bravidas styrelse beslutat att öka aktiekapitalet med 10 000 kronor genom en riktad kontantemission av 500 000 C-aktier till Nordea Bank Abp, filial i Sverige (”Nordea”) till en teckningskurs motsvarande aktiernas kvotvärde. kontantemission av 4 098 000 C-aktier till Nordea Bank AB (publ) (”Nordea”), vardera med ett kvotvärde om 1,25 kronor, till teckningskursen 1,25 kronor per aktie. 2021-04-08 · Fastighetsbolaget SBB ska göra en apportemission av D-aktier med anledning av budpliktserbjudandet på Offentliga Hus. Det framgår av ett pressmeddelande.