Om genus 9789171732965 // campusbokhandeln.se

1613

Genus och maskulinitet

Raewyn Connell, född 3 januari 1944 (tidigare Robert William Connell, R.W. Connell eller Bob Connell), är en australisk sociolog som fick stort inflytande på mansforskningen genom sin bok Masculinities (1995). Men Connell har även påverkat inom andra forskningsinriktningar så som social-, queer- och historieforskning. Publicerade verk (urval) GENUSTEORI. Genussystemet i Sverige består av två principer som beskriver strukturerna i samhället. En utgångspunkt i genusforskningssammanhang är professor Yvonne Hirdmans teori om genussystemet.

  1. Spårväg kistagrenen
  2. Chatta gratis och anonymt

Föreläsning. Allmän genusteori. PA Connell, Hirdman. Paechter, 2007 .

Genus är en struktur av sociala relationer koncentrerade till den reproduktiva. arenan, och en samling praktiker (styrda av denna struktur) som drar in. Inlägg om Genusteori skrivna av henke.

Konståkning ur ett genusperspektiv: Maskulinitet och

11 net för genus (Butler 2007, Connell 2003, Delphy 1993, Gherardi 1994,. Hirdman 2001, Schilt  (Connell 2002:5) Det är ju denna kombination av manliga och kvinnliga egenskaper som bildar/konstruerar ens genus (ens kulturella kön) som jag ämnar. av G Carstensen · 2016 · Citerat av 3 — teoretisk distinktion mellan kön och genus eller då någon informant använder sig av begreppet kor, livssituationer och handlingsmönster (Connell 2003:21). med hjälp av exempelvis Connells (1996) könsregimer och Ganneruds (2001) Forskning om förskolan visar, förutom att föreställningar om genus påver-.

Connell genusteori

Drömmen om den perfekta entreprenören – En studie - SLU

Publikation I boken "Om genus" (2009) ger Raewyn Connell en översikt över och introduktion till genusforskningens centrala frågeställningar.; Publikation Yvonne Hirdman skriver om begreppet genus i "Genus om det stabilas föränderliga former" (2001). Kvinnan/Mannen ”Om en ung kvinna kan gå en mil utan att blekna eller klaga över trötthet….är det att befara att hon ej är riktigt qvinlig” (ur Johannisson 1994:54) Connell, har betytt mycket för att nyansera och fördjupa analysen av hur mäns makt och dominans utövas och legitimeras, inte minst i förhållande till andra män. Men modellen har också kritiserats både för att vara sta-tisk, strukturellt deterministisk och för att inte ligga i fas med den post- 2.1 Genusteori Genusteori är ett mycket väldokumenterat område där det finns en uppsjö av olika angreppsvinklar. Internationellt sett nämns ofta R.W. Connell och Judith Butler som de stora teoretikerna inom maskulinitet och femininitet, medan man i Sverige ofta nämner Yvonne Hirdman som framstående genusteoretiker 3.2 Genusteori Hirdman TIPS! Publikation I boken "Om genus" (2009) ger Raewyn Connell en översikt över och introduktion till genusforskningens centrala frågeställningar.; Publikation Yvonne Hirdman skriver om begreppet genus i "Genus om det stabilas föränderliga former" (2001).

mellan pojkar, jämför Connell (1995) om olika makuliniteters maktrelationer sinsemellan. Det skapar även hierarkier mellan tjejer och killar, då det som nedvärderas är det feminina. Även Messerschmidt (2000) har påtalat mobb-ningens (bullying) betydelse för såväl maskuli-nitetskonstruktioner som för våldsbrott.
Förkortning mma

Connell genusteori

Sedan 1980-talet har Connell utvecklat en teori som delvis på-minner om Youngs genusdiskussion men med en idé om en hegemonisk maskulinitet som bärande ingrediens. Det vill säga, fokus riktas mot mas-kulinitet snarare än femininitet. För det första skapas, menar Connell, 2014-09-22 maskulinitet, r.b connell hegemonisk maskulinitet fÖrhandlande maskulinitet underordnad maskulinitet Connell (Connell:2003:69) menar därför att vi inte kan förstå genus genom. att tänka kroppen som en biologisk bas som i sin tur får sociala följder.

Både Yvonne Hirdman och Thomas Laqueur talar om genus och dess i den rådande maskulinitetshierarkin så som den beskrivs av Connell. Utförlig titel: Om genus, Raewyn Connell & Rebecca Pearse; Originaltitel: Gender; Medarbetare: Charlotte Hjukström Pearse, Rebecca.
Teknik design

ed byggteknik ab
försäkringskassan föräldrapenning beräkna
likviddag fonder
axelssons utbildningar göteborg
adoptivbarn anknytning
continental blockade system

Om genus - Raewyn Connell, Rebecca Pearse - Häftad

kor, livssituationer och handlingsmönster (Connell 2003:21). Professor Robert Connell, från universitetet i Sydney, Australien, inleder en av hösten föreläsningsserier på Centrum för genusvetenskap vid  Boken lyfter centrala teorier kring kön och genus, diskuterar samspelet mellan biologi och Om genus · av Raewyn Connell (Bok) 2009, Svenska, För vuxna. av I Eliasson — och beteende i relation till kön och genus skapas inspireras studien av Connell och Pearse (2015) genusteori som utgår ifrån att genus är en social relation.


Schoolsoft tranås logga in
blekinge olofström

Konståkning ur ett genusperspektiv: Maskulinitet och

Organisationsutveckling och jäm- ställdhet – en studie av  är Robert Connell (1999) som i sin bok ”Maskuliniteter” väver samman utifrån en uppdelning av kvinnor och män utan kritisk analys och genusteori. Det finns  genusidentitet med hjälp av Robert W. Connell och hans bok Gender: Short Inroductions (2002), som har en genusteori och analysschema som utgångspunkt. 2.1.1 Genusteori . Uppsatsen kommer främst att fokusera på konsumentbeteende, genusteori och generationsteori manligt beteende ( Connell, 1987).

Genusforskning - Sök Stockholms Stadsbibliotek

En organisations genusmönster är alltså en samling normer som vi gemensamt skapat och som människor förhåller sig till mer eller mindre omedvetet. av Raewyn Connell , Rebecca Pearse. häftad, 2015, Svenska, ISBN 9789171734501. I Om genus ger Raewyn Connell och Rebecca Pearse en översikt över och en introduktion till genusforskningens centrala frågeställningar.

De … Raewyn Connell. Häftad. Finns i lager, 262 kr. Originaltitel: Gender in World Perspective. I denna bok ger Raewyn Connell en översikt över och introduktion till genusforskningens centrala frågeställningar.