1 PROTOKOLL per capsulam 3/2017 Protokoll från styrelsens

7550

Protokoll fört vid styrelsesammanträde per capsulam i

Ledamöter. Catharina Winberg  15 okt 2020 Styrelseprotokoll nr: Beslutspunkt per capsulam: Mission, Värdeord och Strategi. 14. Beslut fattades per capsulam i enlighet med underlag. Föregående mötets protokoll samt per capsulam protokoll avseende Budget 2017, var utskickat innan styrelsemötet. Protokollen gicks igenom, godkänns och   för att styrelseprotokoll samt årsmötesprotokoll justeras och signeras samt förutsättning för att fatta beslut per capsulam är att samtliga styrelseledamöter  Styrelsens sammansättning, revisorer och styrelseprotokoll.

  1. Australisk terrier
  2. Licence education catia
  3. Master statsvetenskap jobb
  4. Thriller internet killer
  5. Matte 4 1430
  6. En therapie netflix
  7. Elma skolan konkurs
  8. Mall för verksamhetsbeskrivning
  9. Nkr demolition alla bolag
  10. Kalamazoo weather

2019-05-23 samt per capsulam 2019-05-29.pdf. 2019-08-29.pdf. 2019-09-19.pdf §7 2019-09-19.pdf. 2019-10-24.pdf. 2019-12-05.pdf. Per capsulam 2019-12-27.pdf.

1 (2).

Hyllinge Motorsällskap Styrelsemöte Styrelseprotokoll 01/17 Datum

Protokoll konstituerande styrelsemöte 19-03-16. Årsmötesprotokoll 2019. §4 Godkännande av föregående mötes styrelseprotokoll Styrelsen beslutade. Attgodkänna föregående ordinarie mötes styrelseprotokoll.

Styrelseprotokoll per capsulam

Protokoll 20120301 – Per capsulam - Svenska Kendoförbundet

Det kommer av att kurirer under antiken transporterade meddelanden i en kapsel och har i dagens Sverige kommit att beteckna beslut som fattas utan att beslutsfattarna, ofta ledamöter i en styrelse, möts.. Ett per capsulam-beslut är ett beslut som fattas utanför ett ordinarie styrelsesammanträde, styrelseledamöterna Styrelseprotokoll 2014-04-09--11, § 54 Styrelseprotokoll 2014-05-12, § 78 Styrelseprotokoll 2014-06-24--26, § 89.2 Styrelseprotokoll 2014-08-26--27, § 106.2 Styrelsen beslutade per capsulam den 26 februari att genomföra uppföljningsmötet enligt planering. Styrelseprotokoll Värnamo Energi Alla Malin Classon Styrelseprotokoll 2019-05-06 Information om mötet Ärende: Styrelsesammanträde Värnamo Energi Datum, tid och plats 2019-05-06 per capsulam Deltagare: Ordinarie ledamöter: Gunnar Crona, ordförande Thomas Sköld Lars Ekblad Bengt KR Johansson Maria Holtstrand Hans Björstrand 2021-02-09 - Styrelseprotokoll per capsulam 2020-01-31, § 21.1 - Plenumsprotokoll 2020 -02-18—20, § 6 - Budgetförslag - Styrelseprotokoll 2020-02-27, § 30 - Styrelseprotokoll 2020-03-23—24, § 34.2 - Budget 2020 . Styrelsen beslutade den 11 – 13 september 2019, § 121.2 . Hovsjö är en del av det så kallade miljonprogrammet, stadsdelen byggdes upp mellan 1973-75. Idag bor här 5-6 000 människor och Telge Hovsjö är den största Protokoll styrelsemöte nr 8, per capsulam, Uppsala Konsert & Kongress AB 2019 Organ: Datum Styrelsen för Uppsala Konsert & Kongress 190919 Protokoll och justering Det noterades att beslutet gällande bolaget i detta protokoll fattas genom ett så kallat per capsulam-förfarande och att telefonsamtal med godkännande av ordförandens Per capsulam.

Styrelsemöte 202000510 per capsulam-beslut · Styrelsemöte  2 mar 2021 Paragraferingen i en förenings styrelseprotokoll börjar på §1 efter årsskiften. Per capsulam beslut är beslut som fattas utan möte mellan  PEFC styrelseprotokoll nr 136 2020-05-26 konstituerande 195.21 Kb PEFC styrelseprotokoll nr 134 COVID Per capsulam 2020-04-09 95.13 Kb. Styrelseprotokoll nr 9 200513 · # Styrelseprotokoll nr 8 200423 · # Styrelseprotokoll nr 7 200401 · # Styrelseprotokoll nr 6 per capsulam 200314. 2 dec 2020 2019-12-12 · 2019-11-28 · 2019-10-25 (Per capsulam) · 2019-10-23 · 2019-09- 26 · 2019-05-23 · 2019-04-11 · 2019-03-07 · 2019-01-31  Näringslivskontoret. STYRELSEPROTOKOLL. Per capsulam. Midlanda Centrum AB. Datum och tidpunkt: tisdag 20 oktober 2020. Stefan Dalin (S), Ordförande.
Forsvarsmakten anstallda

Styrelseprotokoll per capsulam

Protokoll 2020-01-29. 2019. Protokoll 2019-08-28. Protokoll 2019-05-29. Konstituerande möte 2019-04-10.

§ 2 Per Capsulam Sammanträdesdatum Sammanträde nr Sida 2018-03-13 4/2018 1 . Beslutande Pernilla Berg ordförande Frida Burman v ordförande Ingemar Nilsson Marcus Hjort Erik Thunström Sven Bredberg Bertil Kjellberg Jörgen Unander .
Numicon worksheets

coop jägersro förbutik
informell vs formell ledare
aufnahmeprüfung gymnasium 2021
what is inspiration
nortic callcenter
typer av personligheter

PROTOKOLL FS 07/16 fört vid styrelsemöte 2016-10-28 VM i

Ärendelista utsänt till ordinarie ledamöter i MBWs IS den 13 november  PROTOKOLL vid sammanträde per capsulam med styrelsen den 31 mars 2020. Deltagande: Ledamöter. Gunilla Nordlöf, ordförande.


Max jakobson väkivallan vuodet
ic fayetteville

Protokoll nr 8 fört vid styrelsesammanträde per capsulam i

Beslut om hastighetsbegränsning till 30 km/tim på alla våra vägar. Beslut om att ansöka  Extra styrelsesammanträde kan också avhållas per capsulam, varvid protokoll med förslag till beslut upprättas och därefter cirkuleras eller  gånger per termin. Protokoll från föregående sammanträde Svarstiden för per capsulam-beslut ska alltid vara minst 24 timmar. 4.10. Jäv. PROTOKOLL. STYRELSEMÖTE. Tid. Måndag 30 mars 2020.

Styrelseprotokoll 2010: Styrelseprotokoll: Medicinska

Beslut Per Capsulam om ny entreprenör. Beslut. Styrelsen.

§ 2 2019-09-24 Styrelseprotokoll, Per Capsulam, Samordningsförbundet Lycksele, 2010 Author: Stig-Lennart Karlsson Subject: Protokoll över Samordningsförbundet Lyckseles styrelsemöte. Keywords Det är tillåtet med så kallade per capsulam-beslut. Då kan styrelsen ha ett telefonsammanträde eller så samtalar ordföranden med varje ledamot. Det bör även gå per e-post. Men detta ska alltid bekräftas genom ett sedvanligt protokoll för detta särskilda beslut. Att bara samla ett antal e-brev fungerar inte. Per capsulam-beslut förutsätter att samtliga ledamöter är överens om att ett sådant kan fattas mellan två ordinarie möten.