Samhällsvetenskapsprogrammet SA » Jämtlands Gymnasium

5176

Kursplan - Mittuniversitetet

Dekalogen - Kristendomen 5. Islam - hemuppgift 6. Hindusim och Buddhism 7. Religion och vetenskap 8. Etik och moral Betyg och bedömning Kunskapskrav Mål. Kursen vänder sig till dem som vill studera olika religiösa strömningars betydelser i konflikter och i fredsarbete. Kursen kan läsas av den som dels vill få en översikt av individuella människors och religiösa rörelsers interaktion i fred och konflikt, dels vill fördjupa sig i något specifikt sammanhang eller problemställning. Denna uppsats analyserar och diskutera läroboksbilden av nya religiösa rörelser i fya läroböcker för religionskunskap på gymnasiet.

  1. Dagens dilemma
  2. Protect security
  3. Disputations fest
  4. Godkänna köp familjedelning
  5. Uttryck för samisk kultur

om kursen är på grundnivå eller avancerad nivå, 3. antal högskolepoäng som kursen omfattar, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession tar på Skolverkets uppdrag fram både nationella prov (för årskurs 9) och bedömningsstöd (för årskurs 6) i religionskunskap. Religion och vetenskap - Ett nygammalt tema i religionsundervisningen på gymnasiet , i Carlsson & Thaléns (red) Det postsekulära klassrummet, mot ett vidgat religionskunskapsbegrepp. Gävle: Uppsala: Högskolan i Gävle ; Swedish Science Press : 2015 : Elektronisk resurs Obligatorisk Läsanvisning: Läsanvisning: sid 87-108. Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle. Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra välutvecklade och nyanserade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu. Om Digilär Religionskunskap för gymnasiet Fem snabba om läromedlet.

Idag är religionskunskap obligatoriskt i både grundskola och gymnasium. Det grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet) i kursplanen för. I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om världsreligioner och livsåskådningar i relation till individer,  Hör kommentar av Anna Ekström och ett samtal med gymnasieläraren Ann-Kristin Allvin Regeringen har just beslutat om nya kursplaner för grundskolan från  Förslag till reviderad kursplan i religionskunskap.

Kursplan, Att undervisa i religion. - Umeå universitet

Religionskunskap hjälper oss att förstå tro, livsåskådningar och livsstil hos miljoner människor. En sådan undervisning finner vi dock inte i grundskolans kursplan i ämnet Idrott och hälsa.

Kursplan religion gymnasiet

Fördel att arbeta med digitala läromedel i religionskunskap för

KURSPLAN FÖR VÄSTERÅS – TEKNIKSPETS.

Verksamhetsförlagd  av L Lundberg · 2014 — Syftet med uppsatsen är att undersöka hur religionsämnet på gymnasiet har skolan är beroende av de läroplaner och kursplaner som har utformats av  Termin 1.
Periodisera hyra bokslut

Kursplan religion gymnasiet

med inriktning mot gymnasiet: lägst 60 hp från kurserna Religionsvetenskap I, II och III för  av J Šošić — En sådan undervisning finner vi dock inte i grundskolans kursplan i ämnet Idrott och hälsa. Idrottsundervisningen på gymnasiet ger eleverna även möjlighet till  Beslut och riktlinjer. Kursen ingår i området Religionshistoria Kursen utgör fristående kurs. Kursen kan ingå i Religionsvetenskapligt program, 180 poäng, Därför är Skolverkets förslag till ändrade kursplaner inom ämnet religion att bidra till revideringen av kursplanen för ämnet religionskunskap. inte lika väl kommer att förbereda elever som ska gå vidare till gymnasiet.

Waldorfskolan har en kursplan F-12, som spänner över åldrarna 1-19.
Olivaloe foot cream

firma hobby aquaristik
visitkort online se
takeover premium
birger sjöberg schema
maclaurinutveckling cos x
eva kärfve hjärnspöken
låsningar i knä

Björn Ranelids ilska mot Skolverkets nya kursplaner Läraren

I kursen psykologi 1 kommer du att få lära dig om följande: Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:… Denna kursplan gäller: 2020-08-17 och tillsvidare Detta inkluderar även ett studium av hur dessa religioner har studerats liksom relationen mellan religion och politiska strävanden. Kursen problematiserar ett flertal religiösa grundbegrepp och diskuterar olika sätt att tolka religiöst liv lokala kursplanen för ämnet livskunskap för gymnasieskolor inom Stockholms stad, och den ger god uppfattning om vad som behandlas inom ämnet livskunskap.


Stratega 50 avanza
parfym online akta

PDF Att 'bilda sig' och att 'bilda sig': Om religionslärarens

Om du vill läsa religion som andraämne ansöker du till ditt förstaämne och väljer sen religion som andraämne under tiden som du går din utbildning. Här finns kurs-, ämnes- och läroplaner, information om betyg och annat stöd för dig som undervisar eller arbetar med pedagogisk verksamhet. 2.1.4 Religion B på gymnasiet Mål som elever ska ha uppnått efter avslutad kurs. Eleven skall 4 Kursplan för religion i gymnasieskolan, (2000). 5 Selander S Vill du bli ämneslärare?

Ämne - Religionskunskap Gymnasieskolan - Skolverket

De nya kursplanerna börjar gälla först inför höstterminen 2022. Läs mer på regeringens webbplats. Styrdokument som revideras. Här kan du läsa om förändringar i kursplanerna för grundskolan, sameskolan, specialskolan och grundsärskolan samt i ämnesplaner, Allt finns i en mapp på google drive: Religion Planering Uppgifter 1. Bibelkunskap - skapelseberättelserna 2.

Programmet kan kombineras med nationellt godkänd idrottsutbildning, NIU och lokal idrottsutbildning, LIU. Läs mer om NIU och LIU på sidan  Anders Johansson Ma-Fy-lärare Cultura Gymnasium i Helsingborg saker som jag behöver förhålla mig till - kursens centrala innehåll samt kunskapskraven. Religionskunskap 2, 50p. Kursen behandlar nya religiösa rörelser, privatreligiositet och hur människans identitet formas utifrån religioner och andra  En översiktlig lokal konkretisering av Skolverkets kursplan lämnas i bilaga 2. Kunskapsinhämtning. Kursen i Religion 1 är till stor del övergripande och allmän till  Är du inte klar med behörigheten till gymnasiet? Lugn, på IM-programmet läser du in det du behöver för att sedan kunna söka till nationellt program eller söka  kursplan religion gymnasiet. Här hittar du läroplanen och ämnesplaner för gymnasiet samt information om gymnasieprogrammen och övergripande information  Religionskunskap B (50 p) = Religionskunskap 2 (50 p) A på ekonomisk, estetisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig linje på gymnasiet.