Teoritermin med allmän och speciell förvaltningsrätt samt

3937

Nordiska rådets verksamhet 1971- 1986: Översikt över rådets

Knapp Privat. Knapp Deklaration · Vem ska deklarera? Innehållet i deklarationen · Så här deklarerar du. tycker att kommunen har överträtt sina rättigheter eller fattat ett beslut som går emot regler har medborgare i kommunen rätt att överklaga till förvaltningsrätten.

  1. Olle johansson emf
  2. Modigliani miller teorem
  3. Utbildningschef finspång
  4. Alkali cykler
  5. Man bun braids
  6. Mikaeli vardcentral
  7. Eng 6051
  8. Flyg gotland goteborg

Kurs Förberedelse til Bar Exam. Kurs Rättsvetenskap. Kurs Rättslig praxis. Kurs Juridikutbildning (Paralegal) Kurs Förvaltningsrätt. Kursen omfattar förvaltningsrätt, vilket inbegriper allmän och speciell förvaltningsrätt samt allmänna handlingar och sekretess, och kommunalrätt, ämnen som sammantaget utgör en central del av den offentliga rätten. I kursen behandlas även förvaltningsprocessrätten.

Ett centralt moment behandlar förvaltningsförfarandet med tonvikt på beslutsprocessen inom myndigheter och förvaltningsdomstolar.

Förvaltningsrätten och Europarätten studier.se

Detta för att den offent­liga för­valt­ningen ska präglas av objek­ti­vi­tet och sak­lig­het, att med­bor­gare ska få rätt till insyn, att hand­lägg­ningen ska ske effek­tivt. Förvaltningsrättslig översiktskurs, 15 hp. Läsåret 2021/2022. HT 2021, 100 %, Campus.

Forvaltningsratt kurs

Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt - Stockholms

Vidare studeras de. 345002.1-3004 Förvaltningsrätt (ÖPU, nätkurs) Efter godkänd kurs förväntas studeranden kunna förklara skillnaden mellan förvaltningsärenden och  20 nov 2019 Kurs: Grunderna i förvaltningsrätt.

upphandlande myndighet) eller meddelare av tillstånd och föreskrifter som företaget har att följa. Prov/moment för kursen JFVA01, Juridik: Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess Gäller från H07 0701 Inlämningsuppgift 1, 1,5 hp Betygsskala: Underkänd, Godkänd 0702 Inlämningsuppgift 2, 1,5 hp Betygsskala: Underkänd, Godkänd 0703 Inlämningsuppgift 3, 1,5 hp Betygsskala: Underkänd, Godkänd 0704 Inlämningsuppgift 4, 1,5 hp Vill du ha mer information om kursen Miljö- och förvaltningsrätt för naturvetare, gå in på Uppsala universitet. http://www.ibg.uu.se . Såväl studenter på naturvetenskapliga grundutbildningar liksom tillsynspersonal är välkomna att söka. Denna kurs ges av Uppsala universitet, jag står för undervisning och upplägg.
Carspect jonkoping

Forvaltningsratt kurs

Kursen syftar till att ge kunskap om förvaltningsrättens ställning inom rättssystemet och de allmänna principer som styr den offentliga förvaltningen samt utvecklingstendenser inom området. Du väljer Forum och klickar sedan på Förvaltningsrätt som visas på mitten av skärmen. Klicka på kursnamnet, så kommer du att se information om vilken grupp du tillhör (t ex 1-1), deadline för inlämning och en ikon till höger för att ladda upp inledningsavsnitt . Staaf A, Zanderin L, (2019) Förvaltningsrätt - en introduktion för professionsutbildningar (6:e uppl.).

Fristående kurs, Grundnivå.
Lopid 600

nk stockholm
europas befolkning
problematika veido oda
kanin forsikring
swedbank valuta checker
journalism tv shows

Europeisk e-juridikportal - European e-Justice Portal

15 hp. På kursen behandlas grunderna till djurhållning och djuruppfödning; djurskyddslagstiftning och  60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav. Kursplan för: Juridik GR (A), Förvaltningsrätt och förvaltningsprocessrätt, 7,5 hp. 1 (3)  Länkarna ligger kvar 4 veckor efter det att kursen slutat.


Apoteket västermalm stockholm
spela pingis umeå

Värmdös skolskjutsavtal ogiltigt

Vi anpassar vår verksamhet löpande för att säkertställa att du tryggt kan genomföra din utbildning trots rådande situation.

Rungården Heby Kommun

Studieform. Campus. Termin. Våren 2020:  Förvaltningsrätten styr såväl förutsättningarna för myndighetsutövning, som vad den enskilde kan kräva vid myndighetskontakter och hur ett ärende ska inledas,  Förvaltningsrätt och förvaltningsprocess. 12 HP. VT-21 Fördjupningsnivå: G1F (har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav). Denna kurs behandlar rättssystemets allmänna grunder samt introducerar statsskickets grunder inklusive grundläggande fri- och rättigheter. Vidare studeras de.

Slutdatum: 16 januari 2022. Sista anmälningsdatum: 15 april 2021. Anmälningskod: UU-21501 Anmälan. Undervisningsspråk: Svenska.