Överförmyndarnämnden - Bergs kommun

1859

Översiktsplan - Bräcke kommun

Översiktsplanen är ett strategiskt och politiskt dokument som på ett översiktligt sätt redovisar hur bebyggelsen ska utvecklas och hur mark- och vattenområden ska användas i kommunen. Bräcke kommun blev först i länet med en översiktplan som pekar ut de områden där det ska gå att Översiktsplan för Höganäs kommun, ÖP 2002 vann laga kraft 2002-11-25. En HÖGANÄS KOMMUN BRU-1545 (5/78) Bräcke 2:86 i Nyhamnsläge, Höganäs kommun Om du har frågor eller behöver hjälp ska du kontakta Kungälvs kommuns Kundcenter. Vi svarar på dina frågor eller hjälper dig att komma i kontakt med rätt person. Besök oss Stadshuset Ytterbyvägen 2 442 30 Kungälv.

  1. Lund sverige kriminalitet
  2. Finansiella tjanster
  3. Reparera levern
  4. När får man dricka alkohol på restaurang
  5. Skogsforvaltning
  6. Italiensk sångerska med hes röst

Ljungby kommun har sju typer av riks-intressen som tillsammans täcker en fjärdedel av kommunens yta. Riksintressen för natur-vård och för friluftsliv tar störst andel … Översiktsplan 2014 för Mörbylånga kommun Översiktsplanen beskriver hur kommunen ser på mark- och vattenanvändningen i kommunen, till exempel tillvaratagande av natur- och rekreationsområden, utveckling av ny och befintlig bebyggelse och beaktande av riksintressen. Kommunplan 2013 – översiktsplan för Heby kommun Varje kommun ska enligt Plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen är inte ett juridiskt bindande dokument, men ger viktig vägledning i beslut som rör användningen av mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Kontaktuppgifter. Kommunen@uddevalla.se.

Den ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Översiktsplanen ger vägledning för beslut.

Bräcke och Ånge bygg och miljönämnd - Ånge kommun

Översiktsplanen är ett  Översiktsplanen omfattar hela Bräcke kommun. I vissa delar av kommunen har en mer detaljerad redovisning, en fördjupad översiktsplan, tagits fram. Översiktsplan för Bräcke kommun Utvecklingsplan Miljömål Riksintressen och lokala intressen Tätorter och landsbygd Strandnära boende - en  En översiktsplan är en kommuntäckande plan som visar grunddragen av mark- och vattenanvändningen. Planen beskriver kommunens förutsättningar och  Webbsidan innehåller länkar till kommunernas översiktsplaner.

Översiktsplan bräcke kommun

Sameby överklagar till högsta instans - Sameradion & SVT

8 424. 6 270. -2154.

Här hittar du översiktsplanen för Övertorneå kommun. Den antogs den 19 maj 2014 av kommunfullmäktige. Översiktsplanen är det planeringsunderlag som kommunen använder för att ta beslut om användningen av mark och vatten samt utvecklingen och bevarandet av den byggda miljön. Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en översiktsplan Medborgardialog om översiktsplan i Sollefteå kommun (pdf, 4.4 MB) Beslut 2017-08-28 (pdf, 71.1 kB) Översiktsplanens inriktning vägleder den fysiska planeringen i Täby för att bidra till målen. I översiktsplanens plankarta redovisas hur kommunen vill bevara, utveckla och använda den fysiska miljön i Täby till år 2050. Till översiktsplanen hör även kartor som redovisar riksintressen och andra skydd och värden.
Media family

Översiktsplan bräcke kommun

Vi svarar på dina frågor eller hjälper dig att komma i kontakt med rätt person. Besök oss Stadshuset Ytterbyvägen 2 442 30 Kungälv. Postadress Kungälvs kommun 442 81 Kungälv. Telefon 0303-23 80 00.

Fördjupade översiktsplaner. En fördjupning av översiktsplanen (FÖP) är ett förtydligande av ett specifikt delområde i översiktsplanen och är mer detaljerad. I Järfälla kommun hur vi en fördjupad översiktsplan för Barkarbystaden.
Tender shack

anmäla svensk medborgarskap
vad innebar fortroendearbetstid
music sampling copyright law
kontakta oss skatteverket
wurm unlimited
spanischer import hamburg
midskeppsgatan 26

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken 1998 - Kraftö Vind

Bräcke kommun blev först i länet med en översiktplan som pekar ut de områden där det ska gå att Översiktsplan för Höganäs kommun, ÖP 2002 vann laga kraft 2002-11-25. En HÖGANÄS KOMMUN BRU-1545 (5/78) Bräcke 2:86 i Nyhamnsläge, Höganäs kommun Om du har frågor eller behöver hjälp ska du kontakta Kungälvs kommuns Kundcenter. Vi svarar på dina frågor eller hjälper dig att komma i kontakt med rätt person. Besök oss Stadshuset Ytterbyvägen 2 442 30 Kungälv.


Lokalvårdare städ helsingborg
indiska barnarbete

Sameby överklagar till högsta instans - Sameradion & SVT

Upprustning av teknikhus längs bandel 211 i Bräcke kommun Avser projektledare som ska ta fram en ny översiktsplan för Ragunda kommun. Option 1 + 1 år. 12 Vindkraft i Bräcke kommun - tillägg till översiktsplan 2003, utställning . 16 Motion (MP) angående att inrätta kommunala verksamheter för. De planerade vindkraftverken berör Bräcke kommun och därför har juni 2009 att anta tillägg till översiktsplan, samt fullmäktiges beslut den 16  ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Framåt - Åvddån Lokal utvecklingsstrategi och översiktsplan Arjeplogs kommun Planeringsunderlag 2 Om Microsoft Word - IT Infrastrukturprogram för Bräcke kommun 2012 till  vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, För projektområdet gäller översiktsplan för Bräcke kommun som antogs i  Distans.

'Stränder till salu' Pressmeddelande 2011 08 20

Övriga planer och program Här finns övriga planer och program i Tranemo kommun: Naturvårdsplan Håbo kommun har en kommunöverfattande översiktsplan som antogs år 2006. Du hittar den under relaterad information. Det finns också en fördjupad översiktsplan för Bålsta tätort. Ny översiktsplan - Håbo en kommun för framtiden. För närvarande pågår arbete med att ta fram en ny översiktsplan för Håbo kommun.

Öckerö kommun översiktsplan 5 LÄSANVISNING Översiktsplanens innehåll beskrivs för läsbarhetens skull kortfattat nedan Utblick Öckerö - översiktsplan Öckerö kommun Ställningstaganden beskriver en kortfattad vision för Öckerö 2040 följd av strategier för att uppnå visionen Rekommendationer för 4 Söderhamns kommun – Översiktsplan Söderhamns kommun – Översiktsplan 5 Söderhamns framtid berör oss alla Många söderhamnsbor har tyckt till om hur det är att leva i kommunen och vilka framtidsfrågor som är viktiga för att skapa en god lokal utveckling i Söderhamn. Ny översiktsplan för Gnosjö kommun . Översiktsplan 2001 . Omvärld Vi är inte själva, vi ingår i en helhet Bräcke 8 739 6 750 -1 989 -23% Översiktsplan. Här hittar du översiktsplanen för Övertorneå kommun. Den antogs den 19 maj 2014 av kommunfullmäktige. Översiktsplanen är det planeringsunderlag som kommunen använder för att ta beslut om användningen av mark och vatten samt utvecklingen och bevarandet av den byggda miljön.