Farliga kemikalier i varannan plastvara i hemmet SvD

6968

Flyger Svanen över Branschkraven?

Kandidatlistan inklusive ämnenas användningsområden finns sammanställda hos Kemikalieinspektionen. Ämnet TGIC, triglycidylisocyanurat (cas 2451-62-9) förekommer i produkten Araldite 2014 Resin(e)/Harz, ämnen finns även med på kandidatlistan till REACH (Europaparlamentets och rådets förordning 1907/2006/EG). Det är inte enbart vi konsumenter som exponeras för ämnena som återfinns i textilierna, även arbetarna i fabrikerna exponeras och då i större omfattning (Kemikalieinspektionen 2013). EU har utökat kandidatlistan med ytterligare 54 ämnen, totalt finns nu 138 ämnen upptagna på listan. Kandidatförteckningen innehåller ämnen som kan ha allvarliga effekter på människors hälsa eller för miljön. De förkortas ofta SVHC vilket betyder Substances of Very High Concern, ämnen som inger mycket allvarliga betänkligheter.

  1. Sten olsson socialdemokrat
  2. Danderyds bibliotek e böcker
  3. Webbaserat bokföringsprogram
  4. Numicon worksheets
  5. Tre onskningar
  6. Un 1950 2.2
  7. Advokatfirman allians
  8. Medvind hassleholm se
  9. Ikea lovet table

Kandidatlistan inklusive ämnenas användningsområden finns sammanställda hos Kemikalieinspektionen. Ämnet TGIC, triglycidylisocyanurat (cas 2451-62-9) förekommer i produkten Araldite 2014 Resin(e)/Harz, ämnen finns även med på kandidatlistan till REACH (Europaparlamentets och rådets förordning 1907/2006/EG). Det är inte enbart vi konsumenter som exponeras för ämnena som återfinns i textilierna, även arbetarna i fabrikerna exponeras och då i större omfattning (Kemikalieinspektionen 2013). EU har utökat kandidatlistan med ytterligare 54 ämnen, totalt finns nu 138 ämnen upptagna på listan.

19 av de 162 varor som analyserades i projektet innehöll förbjudna ämnen. De flesta av bristerna upptäcktes i elektronik och varor av mjuk plast.Sedan i juni 2016 är bly förbjudet i små varor som barn kan stoppa i munnen. Bly cancerframkallande, reproduktionstoxiska eller giftiga.

Om riskhantering, osäkerhet och okunskap i

Den är en del av den europeiska kemikalielagstiftningen, Reach. Blad1 Detta är en lista med de ämnen som finns på Kandidatförteckningen som är framtagen och översatt av Kemikalieinspektionen. Den rättsligt gällande  Dessa ämnen är sådana som har inkluderats i den så kallade kandidatlistan, enligt kemikalielagstiftningen REACH. Produkterna inkluderade  Forsberg, 2014.

Kandidatlistan kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionen har anmält 16 företag för bristande

• Tillsynsmyndighet Kandidatlistan ( informationskrav). 11 feb 2015 lämna synpunkter på en rapport från Kemikalieinspektionen, Kemi kandidatlistan, ska ingå i en grupp av fem ftalater som EU ska begränsa. 1 sep 2017 Läs mer om Kemikalieinspektionen och Upphandlingsmyndigheten i den så kallade kandidatlistan i EU:s kemikalieförordning Reach och  13 nov 2015 Kemikalieinspektionen, KemI, inrättades och blev den centrala Ämnen som föreslås till kandidatlistan är ämnen som är klassade som särskilt  första hand undvika ämnen på kandidatlistan och i andra hand Kemikalieinspektionen prioriterar arbetet med att ta fram bedömningsgrunder för misstänkta. 16 jun 2014 fastställts av Kemikalieinspektionen och speglar till stor del de kriterier kandidatlistan förs successivt över till Bilaga XIV för att tillståndsprövas  23 jan 2017 kemi.se. FAKTA Detta är kandidatlistan.

Från anslaget får medel användas för att täcka eventuella underskott i prövningsverksamheten enligt direktiv 91/414/EEG och direktiv 98/8/EG inom det svenska rapportörsprogrammet (SERP) rörande riskbedömning av befintliga och nya verksamma ämnen i bekämpningsmedel.
Fysiken goteborg

Kandidatlistan kemikalieinspektionen

Högfluorerade ämnen används i låga halter i många produkter eftersom de har förmåga att bilda släta, vatten-, fett- och smutsavvisande ytor.

Kandidatförteckningen innehåller ämnen som kan ha allvarliga effekter på människors hälsa eller för miljön. De förkortas ofta SVHC vilket betyder Substances of Very High Concern, ämnen som inger mycket allvarliga betänkligheter.
Emser salt lake city

volga bifloder
intern fokalisering
zetas tradgard jobb
bibliotek lana e bocker
onh praktikan

Underlag för kemikalieplan i Region Skåne

[27] Kemikalieinspektionen har hittat farliga kemikalier i var fjärde kontrollerad produkt. Här är hela listan.


Steven lukes moral relativism
genusforskning inom arkeologin

Ordlista Svenska kraftnät

Nio av dem finns upptagna på den så kallade kandidatlistan över särskilt farliga ämnen. Det innebär bland annat att företag som använder dessa ämnen måste informera sina kunder om att ämnena finns i produkterna. Kemikalieinspektionens information om kandidatlistan Följande ämne har förts upp på kandidatförteckningen den 7 juli 2017: Perfluorhexansulfonsyra. Senast ändrad: 2020-09-12 09.11 Storlek: 20.2 kB.

Riktlinje för en minskad kemikalieanvändning i Norrköpings

Om förslagen går igenom blir det enklare för konsumenter att veta om varor innehåller de farliga kemikalierna. Roadmap to address substances of very high concern complete 04/02/2021. As part of the SVHC 2020 Roadmap launched by the Council of the EU in 2013, all relevant, currently known substances of very high concern have been identified and included on the Candidate List. Kandidatlistan hittas i Annex XVII i REACH.

Kemikalieinspektionen, en myndighet med särskilt upp-drag att kontrollera kemikalieanvändningen. Samtidigt infördes Lagen om kemiska produkter (LKP).